Διανομή

Διανομή

Η διακίνηση των προϊόντων στο νομό Αττικής πραγματοποιείται με σύγχρονο στόλο οχημάτων που απαρτίζεται από ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία της εταιρείας μας προσφέροντας έτσι στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η διανομή εκτός νομού Αττικής και η αποστολή των προϊόντων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες.